ZDIEĽAŤ  • Pozrite sa ako to vypadá v extrémnej kovovýrobe.


    Tu sa veru nekujú drobné dýky, či meče. Tu sa robia naozaj obrovské veci z kovu.

    Sledujte ako to v tejto továrni funguje a s akými teplotami či nástrojmi musia pracovať. Fascinujúce.