ZDIEĽAŤ  • Salto vzad ponad 22-metrový kaňon.


    Celkom veľkú dávku odvahy predviedol Kelly McGarry na Red Bull Rampage 2013. Spravil salto vzad pri preskoku nad obrovským kaňonom.

    Skončil síce druhý, ale jazda bola perfektná.