ZDIEĽAŤ  • Tento ochrankár to vie teda rozbaliť :)


    Ochrana štadióna je vždy veľmi dôležitá a preto ju musia zabezpečovať tí najlepší. Muž z videa k nim určite patrí 😉

    Počas prestávky pustili skladbu Michaela Jacksona a kamera od jeho tanečného čísla nevedela odtrhnúť zrak.